VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Thẻ thành viên MAISON của tôi đã hết hạn – tôi có thể lấy lại những điểm đã tích lũy trước đó không?

Nếu thẻ của quý khách đã hết hạn, những điểm tích lũy của quý khách sẽ tự động mất và không thể lấy lại.
Quý khách có thể đăng ký lại một thẻ khác bằng cách tham gia chương trình mà quý khách muốn.

Register Member