VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Thẻ thành viên Maison và thẻ khách VIP của thương hiệu có gì khác nhau?

Để sở hữu thẻ khách VIP của thương hiệu, quý khách phải đạt yêu cầu thanh toán trên mỗi hóa đơn lẻ của mỗi thương hiệu, và quý khách chỉ có thể nhận những ưu đãi từ thương hiệu đó. Tuy nhiên, nếu quý khách sở hữu thẻ khách hàng MAISON, quý khách có thể tích lũy điểm từ các thương hiệu thuộc MAISON Group và nhận ưu đãi từ tất cả các thương hiệu. 

Register Member