VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Thành viên MAISON sẽ nhận được những ưu đãi gì?

Khi tham gia thành viên MAISON, điểm của quý khách sẽ được cộng dồn theo quy định của chương trình. Điểm có thể được sử dụng tại cửa hàng của các thương hiệu thuộc MAISON Group. Để biết thêm thông tin chi tiết về điểm tích lũy và cách quy đổi điểm, vui lòng xem thêm chương trình Khách hàng Thân thiết Maison theo bảng dưới.

 

VIP

PLATINUM

MAISON MEMBER

QUY ĐỔI

Chiết khấu 10% khi thanh toán hoặc 12% đối với điểm tích lũy. 

5% (điểm tích lũy)

2% (điểm tích lũy)

Quý khách sẽ được ưu tiên nhận những thông tin mới nhất về các bộ sưu tập, sự kiện đặc biệt, các chương trình khuyến mãi đặc biệt, và các chương trình hợp tác khuyến mãi từ các đối tác của Maison.
Vui lòng xuất trình thẻ Thành viên/CMND tại quầy thanh toán để xác minh và tích lũy điểm.

Register Member