VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Thẻ của tôi hết hạn – Tôi có thể gia hạn không?

Việc gia hạn thẻ thành viên Maison và thẻ khách VIP của thương hiệu khác với những chương trình khác. Để biết thêm điều kiện và điều khoản của chương trình mà quý khách tham gia, vui lòng xem thêm mục gia hạn thẻ.  

Register Member