VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Tôi bị mất thẻ. Tôi có thể làm lại thẻ khác không?

Quý khách có thể làm lại thẻ mới nếu bị mất thẻ. Điểm tích lũy của quý khách sẽ được tự động chuyển sang thẻ mới của quý khách ngay sau khi kích hoạt. Vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng qua địa chỉ customerservices@maisonjsc.com hoặc điện thoại (08).39369.426 – Ext: 153-102 để yêu cầu gửi thẻ mới về địa chỉ của quý khách.