VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Thẻ thành viên có thời hạn sử dụng là bao lâu? Tôi có thể thay mới thẻ bằng cách nào?

Thẻ thành viên của quý khách có thời hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày kích hoạt, trừ thương  hiệu Christian Louboutin. Để thay mới thẻ Thành viên, vui lòng xem thêm thông tin của chương trình thay mới thẻ ở bảng sau: 

- CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH VIP của THƯƠNG HIỆU

THƯƠNG HIỆU

CHƯƠNG TRÌNH THAY MỚI THẺ KHÁCH VIP của THƯƠNG HIỆU

Mango

11.000.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá)

Pedro

5.250.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá)

Charles & Keith

6.300.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá)

Oasis

6.400.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá)

Warehouse

Vincom: 8.000.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá)

Hoàng Thành, Parkson: 6.400.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá)

Bitexco: 4.800.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá) hoặc cộng dồn thanh toán: 70.000.000đ/ năm. 

Accessorize

3.000.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá)

Havaianas

2.000.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá)

Coast

11.000.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá) hoặc cộng dồn thanh toán trong vòng 30 ngày.

Karen Millen

20.000.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá) hoặc cộng dồn thanh toán trong vòng 30 ngày.

Max&Co

20.000.000 đ/ hóa đơn lẻ (hàng nguyên giá) hoặc cộng dồn thanh toán trong vòng 30 ngày.

Christian Louboutin

Có hiệu lực mãi mãi

- CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT MAISON

LOẠI THẺ

CHƯƠNG TRÌNH GIA HẠN THẺ KHÁCH HÀNG MAISON

VIP

Cộng dồn hóa đơn ít nhất 50.000.000đ trong vòng 12 tháng kể từ lần thanh toán cuối cùng.

PLATINUM

Cộng dồn hóa đơn ít nhất 30.000.000đ trong vòng 12 tháng kể từ lần thanh toán cuối cùng.

MEMBER

Cộng dồn hóa đơn ít nhất 5.000.000đ trong vòng 12 tháng kể từ lần thanh toán cuối cùng.

Register Member