VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Tôi có thể tích lũy điểm bằng cách nào?

Quý khách có thể tích lũy điểm từ tất cả các sản phẩm và hàng nguyên giá, nhưng không bao gồm hàng được giảm hơn 30% và không thể sử dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.
Quý khách sẽ không nhận được điểm trên phần tiền sau khi đã được thanh toán bằng điểm tích lũy trước đó. Ví dụ: nếu hóa đơn của quý khách là 1.000.000đ và quý khách thanh toán 500.000đ bằng điểm tích lũy của mình, thì quý khách sẽ được nhận điểm cho 500.000đ còn lại, chứ không phải cho tổng hóa đơn.

Register Member