VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Tôi có thể chuyển thông tin thẻ thành viên của tôi cho người khác không?

Thẻ thành viên Maison và thẻ khách VIP của thương hiệu là duy nhất và chỉ được áp dụng cho chủ thẻ. Thẻ không thể chuyển sang cho người khác.  

Register Member