VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Tôi có thể nhận ngay 10% chiết khấu trên tổng hóa đơn khi thay toán 80.000.000đ ngay lần đầu tiên hay không?

Thanh toán của quý khách sẽ được lưu lại trên hệ thống sau 24 tiếng. Vì vậy, quý khách sẽ không thể nhận chiết khấu ngay lần đầu tiên thanh toán.
Sau 24 tiếng, quý khách sẽ được tự động chuyển đổi thành ‘thành viên VIP’ và sẽ nhận được 10% chiết khấu vào lần thanh toán tiếp theo.

Register Member