VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Tại sao phải có giá trị mua hàng tối thiểu khi sử dụng phiếu quà tặng?

Phiếu quà tặng không bắt buộc phải có giá trị thanh toán tối thiểu. Nhưng Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, nên nếu quý khách không mua hàng với giá trị tổng thì phần giá trị còn lại sẽ tự động mất đi. 

Register Member