VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Phiếu quà tặng được sử dụng ở đâu?

Tùy thuộc vào từng loại Phiếu quà tặng, cụ thể:
• Phiếu quà tặng MAISON: quý khách có thể sử dụng tại các cửa hàng thời trang thuộc MAISON Group.
• Phiếu quà tặng MANGO: quý khách có thể sử dụng tại các cửa hàng MANGO và chỉ áp dụng tại cửa hàng mà quý khách đã mua phiếu quà tặng này trước đó.
• Phiếu quà tặng Accessorize: quý khách có thể sử dụng tại các cửa hàng Accessorize thuộc MAISON Group.
• Phiếu quà tặng Charles and Keith: quý khách có thể sử dụng tại các cửa hàng Charles and Keith thuộc MAISON Group.
• Phiếu quà tặng Pedro: quý khách có thể sử dụng tại các cửa hàng Pedro thuộc MAISON Group.

Register Member