VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Tôi nhận được 2 phiếu quà tặng, tôi có thể dùng cả hai một lúc để thanh toán không?

Vâng, quý khách có thể sử dụng cùng lúc nhiều phiếu quà tặng.

Register Member