VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Làm cách nào để có Phiếu quà tặng?

• Nếu quý khách muốn mua Phiếu quà tặng Maison, vui lòng liên hệ cửa hàng Oasis, Topshop Topman và Warehouse, hoặc liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng.
• Nếu quý khách muốn mua Phiếu quà tặng MANGO, vui lòng liên hệ cửa hàng MANGO.
• Nếu quý khách muốn mua Phiếu quà tặng Accessorize, vui lòng liên hệ cửa hàng Accessorize.
• Nếu quý khách muốn mua Phiếu quà tặng Charles and Keith, vui lòng liên hệ cửa hàng Charles and Keith.
• Nếu quý khách muốn mua Phiếu quà tặng Pedro, vui lòng liên hệ cửa hàng Pedro.

Register Member