VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Quay về
Tôi có thể thanh toán bằng hình thức trả góp được không?

Cám ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Tuy nhiên, theo chính sách của công ty, thanh toán bằng hình thức trả góp không được áp dụng tại Maison Group. Vui lòng gửi thông tin sản phẩm mà quý khách quan tâm qua địa chỉ customecare@maisonjsc.com, chúng tôi sẽ xác nhận thêm thông tin sản phẩm với quý khách và các chương trình giảm giá hiện tại liên quan đến sản phẩm.

Register Member