VN
EN VN

Câu hỏi thường gặp

Chương trình khách hàng thân thiết

Làm sao để tôi sở hữu thẻ thành viên MAISON hoặc thẻ khách VIP của THƯƠNG HIỆU?

Khách VIP của một thương hiệu sẽ nhận được những ưu đãi gì?

Thành viên MAISON sẽ nhận được những ưu đãi gì?

Tôi bị mất thẻ. Tôi có thể làm lại thẻ khác không?

Thẻ thành viên có thời hạn sử dụng là bao lâu? Tôi có thể thay mới thẻ bằng cách nào?

Thẻ của tôi hết hạn – Tôi có thể gia hạn không?

Thẻ thành viên MAISON của tôi đã hết hạn – tôi có thể lấy lại những điểm đã tích lũy trước đó không?

Tôi có thể chuyển thông tin thẻ thành viên của tôi cho người khác không?

Tôi có thể nhận ngay 10% chiết khấu trên tổng hóa đơn khi thay toán 80.000.000đ ngay lần đầu tiên hay không?

Tôi có thể nhận ngay 5% điểm tích lũy trên tổng hóa đơn khi thanh toán 50.000.000đ ngay lần đầu tiên hay không?

Làm sao để tôi kiểm tra điểm tích lũy/ hạng thẻ?

Thẻ thành viên Maison và thẻ khách VIP của thương hiệu có gì khác nhau?

Tôi có thẻ thành viên MAISON và thẻ khách VIP của thương hiệu, tôi có thể dùng cả hai thẻ cùng lúc được không?

Làm sao để thay đổi thông tin của tôi?

Tôi có thể mua những gì với điểm tích lũy?

Tôi có thể tích lũy điểm bằng cách nào?

Tôi sở hữu thẻ khách VIP, vậy tôi có thể sử dụng 10% ưu đãi cho sản phẩm đang giảm giá không?

Xem 17 câu hỏi
Register Member