VN
EN VN
Quay về

Accountant Specialist

Yêu cầu

- Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc quản lý hệ thống kế toán

- Chuẩn bị tập hợp đầy đủ các tài khoản

- Duy trì và chuẩn bị kế hoạch tài sản cố định hàng năm.

- Kiểm soát các khoản nợ và phải thu

- Kiểm soát các khoản nợ và phải trả.

- Rà soát và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán và nhập liệu.

- Chuẩn bị các báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Chuẩn bị các báo cáo hàng tuần, hàng tháng và các báo cáo theo luật định đúng hạn.

- Chuẩn bị báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đảm bảo tất cả các công việc kế toán và các báo cáo được hoàn thành đúng hạn và chính xác.

- Chuẩn bị và duy trì quy trình kế toán, hướng dẫn cho hoạt động hàng ngày và báo cáo.

- Duy trì một hệ thống nhập liệu/ kiểm soát tốt để đảm bảo tất cả các tài liệu kế toán được lưu giữ.

- Liên hệ với các bộ phận khác có liên quan với phòng kế toán về các vấn đề liên quan và cung cấp hướng dẫn.

- Liên hệ với kiểm toán, thư ký công ty, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng và cơ quan nhà nước.

- Giám sát và đào tạo cấp dưới.

- Khuyến khích và xây dựng tinh thần đồng đội

Yêu cầu có kinh nghiệm

- Thành thạo excel

- Có nghiệp vụ kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm SAP

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên

- Kỹ năng tổng hợp dữ liệu báo cáo.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc

Mô tả

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua email tuyendung@maisonjsc.com hoặc nộp hồ sơ trực tiếp đến địa chỉ công ty: Tầng 19, tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé Quận 1. 
Tên người liên hệ: Ms. Mai Khanh & Ms. Thu Trang.

Thông tin liên hệ

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn tới: tuyendung@maisonjsc.com hoặc Tải lên đây